Prilagodba pristupačnosti

Završeni radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula i drvenog mula u luci Privlaka

Sredinom listopada 2022. godine završeni su radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula i drvenog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka.

Radovi na  sanaciji glavnog mula, duljine 85 m i širine 10,5 m, obuhvaćali su čišćenje i uklanjanje nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zidova se od početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena, zatvorio izvedbom proširenja od armiranog betona. Uklonile su se nesolidne preklopnice te zamijenile novima, a ostatak je presložen.

Vrijednost izvedenih radova glavnog mula iznosi 3.619.272,50 kn sa uključenim PDV-om., a radove je izvela tvrtka P.G.P. d.o.o. iz Zagreba.  Nadzor nad izvedenim radovima izvršio je ovlašteni inženjer građevinarstva Željko Čirjak. 

Projekt sanacije glavnog mula je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, Općine Privlaka  u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurala je Zadarska županija i Županijska lučka uprava Zadar.

ŽLUZ također je sanirala i drveni  mul koji se nalazi u luci privlaka Vrijednost sanacije drvenog mula iznosila je 319.062,50 kn sa PDV-om, a radove je izveo Obrt Metalobrada iz Zadra. Sanaciju drvenog mula u cijelosti je financirala Županijska lučka uprava Zadar.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati